Hồ Hữu Quốc Huy [83932]
29/05/2020 10:53:44 PM

Giup e bài này vs ạ :))

Toán Học 4 câu trả lời 433 lượt xem

4 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 13:58 30-05-2020

\[f'(0) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \dfrac{{f(x) - f(0)}}{{x - 0}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \dfrac{1}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)...\left( {x - 2018} \right)}} = \dfrac{1}{{\left( { - 1} \right)\left( { - 2} \right)...\left( { - 2018} \right)}} = \dfrac{1}{{2018!}}.\]

1
Lời giải
Đã ghim
Lê Quốc Bửu [14499] Đã mua 2 khóa học 08:23 30-05-2020

D thì phải

0
Lời giải
Đã ghim
Lê Quốc Bửu [14499] Đã mua 2 khóa học 08:23 30-05-2020

D thì phải

0
Lời giải
Đã ghim
Lê Quốc Bửu [14499] Đã mua 2 khóa học 08:23 30-05-2020

D thì phải

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.