ĐỖ NV1 [84307] Đã mua 4 khóa học
08/06/2020 3:54:42 PM

giúp e bài này với ạ thường thì là ngoại tiếp 1 đa diện gì đó nên th này e k nghĩ ra

Toán Học 08/06/2020 6:00:47 PM 1 câu trả lời 407 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 18:05 08-06-2020

Chỉ ra tất cả các điểm nằm trên mặt cầu đường kính AC hay BD.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.