huy2610 [33427]
25/11/2019 10:24:09 PM

Giúp e bài này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 218 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 22:36 25-11-2019

Em thiếu đề bài tìm min - max trên đoạn nào rồi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.