huy2610 [33427] Đã mua 1 khóa học
17/11/2019 11:13:20 PM

Giúp e bài này với ạ

Lịch Sử 1 câu trả lời 415 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 12:32 18-11-2019

Em học bài Điều kiện để min-max hàm số đạt tại 1 điểm khoá xmax.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.