huy2610 [33427]
17/11/2019 11:13:20 PM

Giúp e bài này với ạ

Lịch Sử 1 câu trả lời 253 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 12:32 18-11-2019

Em học bài Điều kiện để min-max hàm số đạt tại 1 điểm khoá xmax.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.