HMU [18047]
11/01/2019 11:11:30 PM

giúp e bài này với ạ !!

Cho tứ diện ABCD có các cạnh bằng nhau và bằng a.Gọi E là trung điểm AB,F là điểm thuộc BC sao cho BF=2FC, G là điểm thuộc cạnh CD sao cho CG=2GD.Tính độ dài đoạn giao tuyến của mặt phẳng (EFG) với mặt phẳng (ACD) theo a?

Toán Học 0 câu trả lời 898 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.