Nguyễn Minh Phúc [35608]
27/03/2019 10:26:17 PM

Giới hạn khó lớp 11

Thầy, các bạn, anh chị giúp em với ạ

lim { [Căn bậc 2 của (x+1)].[căn bậc 3 của (1+x/2)].[căn bậc 4 của (1+x/3)] - Căn bậc 4 của (1-x) } / x   khi x->0

 

Toán Học 0 câu trả lời 724 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.