Nguyễn Thị Như Thủy [155892]
04/12/2023 10:13:28 PM

Giới hạn hàm số

lim(1+x)^lnx khi x->0+

Câu này giải theo cách này được k ạ?

đặt y= (1+x)^lnx

<=> lny=

<=> Limlny= 

Giải chi tiết giúp em với ạ.

Giải tích 0 câu trả lời 352 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.