Unset [115564]
02/12/2020 8:58:54 AM

Giới hạn dãy số

Tìm giới hạn dãy số sau:

 

Câu 24 e đã chứng minh đc dãy có giới hạn nhưng k tìm đc giới hạn ạ :<

Em cảm ơn thầy

Kỹ sư tài năng 0 câu trả lời 439 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.