daudaihoc2020y [30928]
04/05/2020 9:54:23 PM

giíup e câu 49 với mn ạ

Toán Học 2 câu trả lời 440 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 22:16 04-05-2020
0
Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 23:08 04-05-2020

bạn có thể dùng tọa độ hóa hoặc công thức tính nhanh

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.