xuatkich2423 [56851] Đã mua 1 khóa học
25/08/2020 2:23:56 PM

giải toán lượng giác 11

{3x16k09x2+160x+800=(3x2k)2

tại sao đang là 3x - 16k lại thành 3x -2k thế ạ?

Toán Học 0 câu trả lời 402 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.