xuatkich2423 [56851] Đã mua 1 khóa học
17/08/2020 4:32:13 PM

giải toán lượng giác 10

Câu 38 (10 Điểm) - Q162639323 Báo lỗi

Tìm tất cả nghiệm của phương trình |sin⁡x|=cos⁡2x.

 

A. x=±π6+k2π(k∈Z).

B. x=±π6+kπ2(k∈Z).

C. x=±π6+kπ3(k∈Z).

D. x=±π6+kπ(k∈Z).

 

Ta có: |sin⁡x|=cos⁡2x=1−2sin2x⇔2sin2x+|sin⁡x|−1=0

 

⇔(2|sin⁡x|+1)(2|sin⁡x|−1)=0⇔|sin⁡x|=12⇔1−cos2x=12

 

⇔34=cos2x=1+cos⁡2x2⇔cos⁡2x=12⇔x=±π6+kπ(k∈Z)

 

 

giải chi tiết hộ em tại sao lại có pttđ này với ạ
Toán Học 0 câu trả lời 409 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.