caoyenv [176190]
25/12/2023 9:18:22 PM

Giải Tích 1

Cho hàm số: f(x)=|x-2|x^(3)

a. Tính đạo hàm f'(4)

b. Xét sự khả vi tại x=2

Giải tích 0 câu trả lời 264 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.