Minh Thành [84250]
13/04/2020 4:58:24 PM

giải thích hộ em đoạn này với ạ ??

Toán Học 1 câu trả lời 157 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 17:35 13-04-2020

Em phải vẽ lại trên đồ thị theo hướng dẫn ở trên; nghiệm của pt chính là hoành độ các giao điểm.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.