huunien0503 [32056]
18/07/2019 7:58:28 AM

giải thích giúp tại sao

từ chỗ 0<cosx<1 có thể suy ra 1<1/cosx<+vc

 

Toán Học 1 câu trả lời 420 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:31 18-07-2019

Giải thích dưới video bài giảng rồi!

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.