Nguyễn Thành Vinh [81396]
13/04/2020 2:29:45 PM

giải thích giúp em từ chỗ đoạn Với tại sao lại như vậy ạ.Em vẫn chưa hiểu sao có đoạn đó

Toán Học 1 câu trả lời 142 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 40 khóa học 15:21 13-04-2020

Chỗ đoạn nào nhỉ?

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.