Gnuh0710 [112501] Đã mua 4 khóa học
06/03/2021 8:33:07 PM

giải thích giùm em câu 8 với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 379 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 21:31 07-03-2021

Định lí diện tích hình chiếu đó em à

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.