Nguy?n Thu?n [113137]
25/10/2020 10:30:47 PM

giải rõ em câu này vs ạ

 Một cỗ bài có 52 lá bài, bạn An rút ngẫu nhiên 4 lá. Hỏi số trường hợp thỏa mãn trong 4 lá bài có ít nhất 2 lá cùng số

Toán Học 0 câu trả lời 484 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.