Emilynguyen [44055]
17/08/2019 10:37:24 AM

Giải pt này hộ mình ${x^3} - 1 - ( - 3{x^2} + 5x - 3)\sqrt x = 0$

Giải pt này hộ mình ${x^3} - 1 - ( - 3{x^2} + 5x - 3)\sqrt x  = 0$

Toán Học 23/08/2019 1:54:44 PM 1 câu trả lời 712 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 13:56 23-08-2019

Của em đây

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.