vanan2402 [71443]
25/10/2019 5:48:51 AM

giải giúpppppppppppppppppp

Số nghiệm của pt x^4 + 2x^3 - 2 = 0

Toán Học 2 câu trả lời 377 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:39 25-10-2019

2 nghiệm.

Em lập bbt của hàm số $y=x^4+2x^3-2$ để đếm số nghiệm

0
Lời giải
Đã ghim
Thanh Xuân [15430] Đã mua 3 khóa học 21:38 25-10-2019

Dùng shift solve được 2 nghiệm

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.