Nguyễn Trọng Khang [59170]
03/03/2019 11:02:50 AM

Giải giúp em hệ phương trình này với ạ!

x^3=5x+3y

y^3=5y+3x

Toán học 0 câu trả lời 618 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.