Trương Thị Quỳnh Như [42053]
23/04/2020 10:28:01 AM

Giải giúp em câu này với ạ T.T

 
Toán Học 2 câu trả lời 315 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 22 khóa học 11:01 23-04-2020
1
Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 14:36 23-04-2020

nguyên hàm 2 vế nha 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.