Trương Thị Quỳnh Như [42053] Đã mua 2 khóa học
23/04/2020 10:28:01 AM

Giải giúp em câu này với ạ T.T

 
Toán Học 2 câu trả lời 509 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 15 khóa học 11:01 23-04-2020
1
Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 14:36 23-04-2020

nguyên hàm 2 vế nha 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.