haithoi02 [16951]
03/10/2019 9:48:54 PM

giải giúp em câu này với ạ

Gọi S là tập hợp giá trị thực của tham số m sao cho hàm số  đồng biến trên khoảng  

Toán Học 1 câu trả lời 395 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:47 04-10-2019

Ảnh của em tải lên lỗi rồi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.