Unset [77500]
15/12/2019 8:29:26 PM

Giải giúp em câu này với

Cho khối đa diện  ghép bởi tứ diện đều ABCD và lăng trụ tam giác đều ABC.EFG.Biết AB=4cm và AE=5cm.Tính diện tích toàn phần khối đa diện

Toán Học 0 câu trả lời 457 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.