Unset [77500]
11/12/2019 10:53:31 PM

Giải giúp em câu này

  • Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4, chiều cao bằng 3.Mặt phẳng (P) song song với đáy và cách đáy một khoảng bằng 1, cắt khối nón.Mặt phẳng (P) song song với đáy và cách đáy một khoảng bằng 1, cắt khối nón. Tính diện tích thiết diện. Tính thể tích hai hình khối thu được sau khi cắt hình nón ban đầu bằng (P)
Toán Học 3 câu trả lời 384 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:39 12-12-2019

Hai khối được tạo thành thì khối ở trên là khối nón (N') có bán kính $R'$ và chiều cao $h'=3-1=2.$ 

Phần thể tích bên dưới em lấy thể tích khối nón ban đầu trừ đi khối nón (N') kia.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:37 12-12-2019

Em vẽ hình ra đi rồi áp dụng Định lí Thales ra được tỉ số.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:37 12-12-2019

Thiết diện là một hình tròn tâm $O'$ có bán kính bằng $R'=\dfrac{3-1}{3}.R=\dfrac{8}{3},$ nên diện tíc thiết diện bằng $S = \pi {\left( {\dfrac{8}{3}} \right)^2} = \dfrac{{64\pi }}{9}.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.