NôngVân [164754]
08/01/2023 1:54:12 PM

Giải giúp e với ạ

Giải tích 1 câu trả lời 39 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 13:17 09-01-2023

Câu 1 ý 2 đề fail rồi em, một cơ sở của R4 phải gồm đủ 4 véctơ em à.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.