PTD.Vted [58530] Đã mua 3 khóa học
04/10/2020 3:43:30 PM

giải giúp e với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 564 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 15:41 06-10-2020

\[\begin{gathered}\mathop {\max }\limits_\mathbb{R} y \leqslant 1 \Leftrightarrow \frac{{x + m}}{{{x^2} + x + 1}} \leqslant 1,\forall x \Leftrightarrow x + m \leqslant {x^2} + x + 1,\forall x \hfill \\\Leftrightarrow m \leqslant g(x) = {x^2} + 1,\forall x \Leftrightarrow m \leqslant \mathop {\min }\limits_\mathbb{R} g(x) = g(0) = 1. \hfill \\\end{gathered} \]

3
Lời giải
Đã ghim
huyhoang393979.neu@gmail.com [87520] 22:44 05-10-2020

cái này tính dạo hàm song cho đạo hàm bằng o.điều kiện có 2 nghiệm là deelta >0.có 2 nghiệm x1<x2.vì hệ số a âm nên đạt ccj đại tại x2.tính f(x2).với x2 là no pt y'=o.X2=-b+ căn delta phẩy trên a. xong cho f(x20<=1 thế là xong .

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.