PTD.Vted [58530] Đã mua 3 khóa học
04/10/2020 3:41:22 PM

giải giúp e với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 443 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
huyhoang393979.neu@gmail.com [87520] 22:37 05-10-2020

tinh f'(-2)=0 suy ra c=-12a.thay vào y'=3ax^2-12a=0=> x=+-2.chỉ lấy 2 vì 2 thuộc khoảng [1,3]. tính f(1,2,3) song so sánh và bạn nhớ là min tại f(-2) min nữa nha

 

1
Lời giải
Đã ghim
huyhoang393979.neu@gmail.com [87520] 22:37 05-10-2020

tinh f'(-2)=0 suy ra c=-12a.thay vào y'=3ax^2-12a=0=> x=+-2.chỉ lấy 2 vì 2 thuộc khoảng [1,3]. tính f(1,2,3) song so sánh và bạn nhớ là min tại f(-2) min nữa nha

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.