PTD.Vted [58530]
04/10/2020 3:41:22 PM

giải giúp e với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 154 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
huyhoang393979.neu@gmail.com [87520] Đã mua 4 khóa học 22:37 05-10-2020

tinh f'(-2)=0 suy ra c=-12a.thay vào y'=3ax^2-12a=0=> x=+-2.chỉ lấy 2 vì 2 thuộc khoảng [1,3]. tính f(1,2,3) song so sánh và bạn nhớ là min tại f(-2) min nữa nha

 

1
Lời giải
huyhoang393979.neu@gmail.com [87520] Đã mua 4 khóa học 22:37 05-10-2020

tinh f'(-2)=0 suy ra c=-12a.thay vào y'=3ax^2-12a=0=> x=+-2.chỉ lấy 2 vì 2 thuộc khoảng [1,3]. tính f(1,2,3) song so sánh và bạn nhớ là min tại f(-2) min nữa nha

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.