NaNa2929 [75009]
07/11/2019 4:53:16 PM

GIải giúp e câu nghuyên hàm này với a

Cho hàm f(X) thỏa mãn f(1)=2 và (x^2+1)^2.f(x)'=f(x)^2.(x^2-1) với mọi x thuộc R. Giá trị của f(2)

Toán Học 2 câu trả lời 419 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Quang1235 [75058] Mod 09:06 09-11-2019

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 17:10 07-11-2019

Em học dạng này ở bài giảng f(x) và f'(x) chương nguyên hàm tích phân là chiến đấu được em à.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.