ThiLâmHi?u [159029]
06/08/2022 8:39:53 PM

Giải dùm mình vớiiiiiiiiiii, hình học nhe

Cho tam giác ABC ( AB<AC), đường cao AH. Ta đặt BC= a, AC= b, AB= c và AH= h. Chứng minh rằng tam giác có các cạnh a - h ; b - c và h là một tam giác vuông.

Toán học 0 câu trả lời 196 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.