Đinh Thị Sương Mai [122441] Đã mua 1 khóa học
19/05/2021 3:25:05 PM

giải dùm em với ạ

Câu 49 nhé ạ

Toán Học 2 câu trả lời 448 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 18:49 20-05-2021

Xét số phức $z$ thoả mãn $\left| z-1-i \right|+\left| z-3-2i \right|=\sqrt{5}.$ Giá trị lớn nhất của $\left| z+2i \right|$ bằng

A. $\sqrt{10}.$

B. $10.$

C. $2\sqrt{10}.$

D. $5.$

 

Câu 65. Gọi $M\left( z \right),A\left( 1;1 \right),B\left( 3;2 \right),C\left( 0;-2 \right)\Rightarrow \left| z-1-i \right|+\left| z-3-2i \right|=\sqrt{5}\Leftrightarrow MA+MB=AB$ do đó $M$ thuộc đoạn $AB$ và $\left| z+2i \right|=CM\le \max \left\{ CA,CB \right\}=\max \left\{ \sqrt{10},5 \right\}=5.$ Chọn đáp án D.

1
Lời giải
Đã ghim
25Chilling [114697] 02:41 20-05-2021

dùng skill elip thầy dạy là được mà 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.