Đinh Thị Sương Mai [122441] Đã mua 1 khóa học
10/06/2021 7:16:51 PM

giải dùm em câu 45 nhé ạ

Toán Học 1 câu trả lời 277 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 14:54 11-06-2021

Theo giả thiết thì \[{f}'(t)={f}'(t+5)=2\Leftrightarrow {f}'(t)-2={f}'(t+5)-2=0\] nên phương trình \[{f}'(x)-2=0\Leftrightarrow 3{{x}^{2}}+2ax+b-2=0\] có 2 nghiệm là ${{x}_{1}}=t;{{x}_{2}}=t+5.$

Do đó \[{f}'(x)-2=3\left( x-t \right)\left( x-t-5 \right)\Rightarrow {f}'(x)=3\left( x-t \right)\left( x-t-5 \right)+2.\]

Tích phân cần tính bằng \[\int\limits_{t}^{t+5}{\left( 3\left( x-t \right)\left( x-t-5 \right)+2 \right)dx}=-\frac{105}{2}.\] Chọn đáp án A.  

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.