Đinh Thị Sương Mai [122441] Đã mua 1 khóa học
18/04/2021 7:40:58 PM

giải dùm e câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 289 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 19:29 19-04-2021

$\left| w-{{\left( 1-2i \right)}^{2}} \right|=\left| \left( 6+8i \right).\overline{z} \right|\Leftrightarrow \left| w-\left( -3-4i \right) \right|=\left| 6+8i \right|.\left| \overline{z} \right|=10.10=100.$

Do đó $M(w)$ thuộc đường tròn có tâm $I(-3;-4),R=100.$ Chọn đáp án A.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.