Tinhnguyenthi [175087]
15/11/2023 10:41:38 PM

Giải dùm e bài toán lớp 7 ạ môn toán:/

Gàu xúc của một chiếc xe xúc có dạng gần như một hình lăng trụ đứng tam giác với kích thuớc đã cho trong. Tính thể tích của gàu? 

B) chú An dùng lưới thép để làm hàng rào cao 0,5 m bao quanh mảnh đất hình tam giác có kích thuớc lần luợt là 3m, 3m và 4 m như hình vẽ. Hỏi chú an cần mua bao nhiêu mét vuông luớt

 

Giải tích 0 câu trả lời 50 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.