Nguy?n Anh 16 [174040]
22/10/2023 8:34:35 PM

Giải cho e bài 3

Giải cho e bào 3 ạ

Toán học 1 câu trả lời 263 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
MiniDora [174356] 20:05 23-10-2023

a) Ta có: M là trung điểm của BC (gt)
              M là trung điểm của AD (MA=MD)
              BC và AD cắt nhau tại M
=> tứ giác ABCD là hình bình hành (tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)
mà tứ giác ABCD vuông tại A (tam giác ABC vuông tại A)
=> hình bình hành ABCD là hình chữ nhật (đpcm)
b) Ta có: ABCD là hình chữ nhật (cmt)
=> AB // CD và AB = CD
mà AB = BE (B là trung điểm của AE)
=> BE = CD và BE // CD
=> tứ giác BEDC là hình bình hành (tứ giác có 1 cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau) (đpcm)


1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.