KimThùyLinh [75367]
12/11/2019 11:51:55 PM

giải chi tiết bài này giúp em với

Sinh nhật lần thứ 18 của An vào ngày 01 tháng 05 năm 2019. Bạn An muốn mua một chiếc máy ảnh giá 38500003850000 đồng để làm quà sinh nhật cho chính mình nên An quyết định bỏ ống heo 10001000 đồng vào ngày 0101 tháng 0202 năm 2019.2019. Trong các ngày tiếp theo, ngày sau bỏ ống heo nhiều hơn ngày ngay trước đó 10001000 đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của mình, An có bao nhiêu tiền (tính đến ngày 3030 tháng 0404 năm 20192019)?

Toán Học 2 câu trả lời 1221 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:58 13-11-2019

Lời giải bởi thầy Đặng Thành Nam - https://www.vted.vn/

Câu 25. Số tiền bỏ heo của An mỗi ngày tạo thành một cấp số cộng có số hạng đầu ${{u}_{1}}=1000$ công sai $d=1000$

Tổng số tiền bỏ heo tính đến ngày thứ n là ${{S}_{n}}={{u}_{1}}+{{u}_{2}}+...+{{u}_{n}}=\dfrac{n\left( {{u}_{1}}+{{u}_{n}} \right)}{2}=\dfrac{n\left[ 2{{u}_{1}}+\left( n-1 \right)d \right]}{2}$

Tính đến ngày $30$ tháng $4$ năm $2019$ (tính đến ngày thứ $89$ - tháng 2 gồm 28 ngày; tháng 3 gồm 31 ngày và tháng 4 gồm 30 ngày) tổng số tiền bỏ heo là:

${{S}_{89}}=\dfrac{89\left[ 2.1000+\left( 89-1 \right).1000 \right]}{2}=45.89.1000=4005000$ đồng.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:54 13-11-2019

TỔng của một cấp số cộng em. Đề Xplus năm ngoái.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.