hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học
16/01/2023 11:11:30 AM

Giá trị nhỏ nhất

Câu này làm ntn ạ?

Toán Học 16/01/2023 11:12:01 AM 1 câu trả lời 275 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 36 khóa học 11:52 16-01-2023

gọi ba nghiệm là x,y,z dùng vi-ét cho pt bậc ba đưa hết P về theo x,y,z. nhưng đề bài như này vô nghĩa. dấu bằng xảy ra khi ba nghiệm trùng nhau nên đồ thị chúng ko thể như trên được.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.