Cao Quyên [42965]
23/10/2019 3:44:58 PM

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Ai giúp câu này với.

Toán Học 2 câu trả lời 397 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 13:32 24-10-2019

đặt t=sin^2x thuộc đoạn [0;1] đưa về hàm g(t)=t^10+(1-t)^10+1 khảo sát trên đoạn [0;1] là được em nhé!!! (Nên mode 7).

0
Lời giải
Đã ghim
Thanh Xuân [15430] Đã mua 3 khóa học 22:37 23-10-2019

Mình dùng table trong máy để quét. Ra được đáp án C

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.