Phí Quốc Cường [135858] Đã mua 2 khóa học
29/07/2021 9:34:16 PM

Gỉa giúp em với ạ

Trên các cạnh AB,AC lấy M,N sao cho AM=2/5 MB, BN=1/3 NC.Gọi I là giao điểm của AN và CM . Tính tỉ số AI/AN và CI/CM

Toán Học 0 câu trả lời 329 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.