zed75731 [61333] Đã mua 1 khóa học
08/08/2020 12:58:33 AM

em xin sự trợ giúp câu này ạ

Toán Học 1 câu trả lời 309 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
QuangHuyPh?m [107688] Đã mua 1 khóa học 09:37 08-08-2020

Mình thấy phần giả thuyết hơi có vấn để:

có a^x^2-1=1:b^x-1

mà b >1 thì a<1 vô lý

Mà có cả x <1 thì x-1<0,X^2-1<0

1:a^x2-1.b^x-1=1 đảo lại thì 1:a^x^2-1=b^x-1 cm như trên 

x=1 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.