vyhung0578 [102622]
20/07/2020 7:49:13 PM

Em ko hiểu chỗ hệ số góc ạ Bai 3

Em ko hiểu chỗ hệ số góc ạ (baif 3 )

Toán Học 1 câu trả lời 192 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 19:12 22-07-2020

Hệ số góc của tiếp tuyến là đạo hàm đó em

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.