Bích bích [21877]
09/02/2019 5:24:48 PM

em không hiểu chỗ dòng cuối cùng, làm sao suy ra được tọa độ A,B vậy a? Em cảm ơn.

Toán Học 2 câu trả lời 339 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Bích bích [21877] Đã mua 1 khóa học 17:28 10-02-2019

dạ

 

0
Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 20:23 09-02-2019

Làm theo cách này thì vất quá em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.