thuhuong [21732] Đã mua 4 khóa học
19/09/2019 10:17:44 PM

em hỏi câu này với ạ

có 20 lá phiếu trong đó có duy nhất 1 lá độc đắc và có 20 người chơi,tính xác suất trúng thưởng của mỗi người.

Toán Học 0 câu trả lời 453 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.