Hoàng Quí [99597]
23/12/2020 6:51:15 PM

Em hỏi câu này ạ

Từ 30 câu trắc nghiệm gồm 15 câu dễ, 9 câu trung bình và 6 câu khó người ta chọn ra 10 câu để làm đề kiểm tra sao cho có đủ 3 loại câu hỏi khó, dễ, trung bình. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra ?

Toán Học 0 câu trả lời 574 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.