Đậu Công An [76727]
22/07/2020 5:10:53 PM

EM ĐẶT 5-2x=T RA 6 MÀ ĐÁP ÁN RA 4 :(

Toán Học 1 câu trả lời 292 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 18:55 22-07-2020

Em vẽ lại đc bbt của hàm số fx là ok

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.