Kim Sihyeon [44612]
03/02/2020 10:53:29 PM

Em đang thắc mắc chỗ này ạ

Cho em hỏi là trong dạng phần hàm tổng, hàm hợp, có chỗ y'>=0 và có chỗ y'>0 là sao ạ??

Toán Học 1 câu trả lời 512 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 23:36 03-02-2020

em giải y'>0 hay y'>=0 đều được em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.