Phạm Thu Phương [27172]
04/12/2018 9:14:17 PM

Em có đáp án nhưng k biết cách chứng minh ạ. Ai giúp em với, Plzzz

Tìm m để pt có nghiệm x thuộc ( 0;pi/12 ) : cos4x = (Cos3x)^3 + m.(sinx)^2

Đ.A : 0<m<1

Toán Học 1 câu trả lời 350 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Văn Đe [3377] Đã mua 2 khóa học 18:18 05-12-2018

cô lập m rồi table từ o tới pi/12 là đưuọc bạn :3

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.