Vteder [130795]
10/06/2021 9:15:23 PM

e tra qr ko thấy đáp án bài này, em không hiểu tại sao tập nghiệm của câu D lại có thể trùng với đề bài, mkng mng trợ giúp

Toán Học 1 câu trả lời 232 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 31 khóa học 13:44 11-06-2021

\[2{\cos ^2}x = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{{{{\cos }^2}x}} = 2 \Leftrightarrow {\tan ^2}x + 1 = 2 \Leftrightarrow {\tan ^2}x = 1.\]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.