Thành Nguyễn Tiến [69342] Đã mua 3 khóa học
13/04/2020 9:05:25 PM

E muốn hỏi câu 43 làm ntn ạ

*Note: Hỏi bài em chú ý cách đăng ảnh nhé, cắt riêng từng câu và không để ảnh bị ngược.

Toán Học 13/04/2020 10:42:42 PM 1 câu trả lời 346 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 17:04 14-04-2020

B nha lấy S = 3V/h thường cực trị thì a =b =c  mẹo nhỏ 

 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.