Unset [77847]
17/12/2019 5:48:54 PM

Đường tròn tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, vẽ đường tròn tâm A, bán kính AH. Từ B và C kẻ các tiếp tuyến BD, CE với đường tròn với đường tròn ( D, E là các tiếp điểm không nằm trên BC )
 a/CM: BD + CE = BC
 b/CM: D, A, E thẳng hàng
 c/DE tiếp xúc với đường tròn đường kính BC
 d/Đường tròn đường kính BC cắt đường tròn (A) tại M và N. MN cắt AH tại I. CM: I là trung điểm AH
Mn giúp mik câu d nha

Toán học 0 câu trả lời 517 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.