NT [26351]
22/06/2019 7:48:30 PM

Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Số tiệm cận đứng của hàm số y= f(x) = lnx / (x-1)

Toán Học 3 câu trả lời 1224 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 19:36 23-06-2019

Còn đồ thị hàm số $f(x)=\dfrac{\ln{x}}{x-1}$ có duy nhất 1 TCĐ: $x=0$ thôi.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 19:35 23-06-2019

Không có định nghĩa đường tiệm cận của hàm số đâu em nha!

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Phương Thảo [39920] 23:37 22-06-2019

0

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.